Τα θέματα μαθηματικών 1ης και 4ης δέσμης
των πανελλαδικών εξετάσεων 1983-2001
1η Δεσμη
4η δεσμη