Ε
παναληπτικά Θέματα
Ο.Ε.Φ.Ε. 2009

Οι σύνδεσμοι μετάβασης (links) οδηγούν σε αρχεία PDF τα οποία μπορούν να προβληθούν ή
να εκτυπωθούν μέσω του Acrobat Reader.


Κυριακή 22 Μαρτίου
Γ' Λυκείου
Γενικής Παιδείας
Νεοελληνική Γλώσσα
ΕΠΑ.Λ.
Α' Ομάδα
Νεοελληνική Γλώσσα
ΕΠΑ.Λ.
Β' Ομάδα
Νεοελληνική Γλώσσα
Κυριακή 29 Μαρτίου
Γ' Λυκείου
Επιλογής
Μαθηματικά & Στοιχεία Στατιστικής
Γ' Λυκείου
Επιλογής
Ιστορία
Γ' Λυκείου
Επιλογής
Φυσική
Γ' Λυκείου
Επιλογής
Βιολογία
ΕΠΑ.Λ.
Β' Ομάδα
Μαθηματικά & Στοιχεία Στατιστικής
ΕΠΑ.Λ.
Β' Ομάδα
Ιστορία
ΕΠΑ.Λ.
Β' Ομάδα
Φυσική
ΕΠΑ.Λ.
Β' Ομάδα
Βιολογία
Κυριακή 5 Απριλίου
Γ' Λυκείου
Θεωρητική Κατ.
Νεοελληνική Λογοτεχνία
Γ' Λυκείου
Θετική
Βιολογία
Γ' Λυκείου
Τεχνολογική
Α.Ε.Π.Π.
Γ' Λυκείου
Τεχνολογική
Ηλεκτρολογία
ΕΠΑ.Λ.
1ο Μάθημα Ειδικότητας
Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες
ΕΠΑ.Λ.
1ο Μάθημα Ειδικότητας
Δομημένος Προγραμματισμός
ΕΠΑ.Λ.
1ο Μάθημα Ειδικότητας
Α.Ο.Θ. ΙΙ
ΕΠΑ.Λ.
1ο Μάθημα Ειδικότητας
Στοιχεία Ανατομίας - Φυσιολογίας ΙΙ
Κυριακή 12 Απριλίου
Β' Λυκείου
Θετική Κατ.
Χημεία
Α' Λυκείου
Χημεία
Μ. Τετάρτη 15 Απριλίου
Γ' Λυκείου
Επιλογής
Α.Ο.Θ.
Β' Λυκείου
Γενικής Παιδείας
Νεοελληνική Γλώσσα
Α' Λυκείου
Νεοελληνική Γλώσσα
ΕΠΑ.Λ
Β' Ομάδα
Α.Ο.Θ.
ΕΠΑ.Λ.
2ο Μάθημα Ειδικότητας
Συστήματα Ψηφιακών Ηλεκτρονικών
ΕΠΑ.Λ.
2ο Μάθημα Ειδικότητας
Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ
ΕΠΑ.Λ.
2ο Μάθημα Ειδικότητας
Α.Ο.Δ.Ε.
ΕΠΑ.Λ.
2ο Μάθημα Ειδικότητας
Αγωγή Προσχολικής Ηλικίας
ΕΠΑ.Λ.
2ο Μάθημα Ειδικότητας
Στοιχεία Αιματολογίας-Αιμοδοσίας
ΕΠΑ.Λ.
2ο Μάθημα Ειδικότητας
Στοιχεία Παθολογίας
Παρασκευή 24 Απριλίου
Γ' Λυκείου
Θετική & Τεχνολ. Κατ.
Μαθηματικά
Γ' Λυκείου
Θεωρητική Κατ.
Αρχαία
Β' Λυκείου
Γενικής Παιδείας
Άλγεβρα
Α' Λυκείου
Άλγεβρα
ΕΠΑ.Λ.
Α' Ομάδα
Μαθηματικά Ι
ΕΠΑ.Λ.
Β' Ομάδα
Μαθηματικά
Κυριακή 26 Απριλίου
Γ' Λυκείου
Θετική & Τεχνολ. Κατ.
Φυσική
Γ' Λυκείου
Θεωρητική Κατ.
Ιστορία
Β' ΤΑΞΗ
Θετική & Τεχνολ. Κατ.
Μαθημτατικά
Β' ΤΑΞΗ
Θεωρητική Κατ.
Αρχαία Κατ.
Α' ΤΑΞΗ
Αρχαία
ΕΠΑ.Λ.
Β' Ομάδα
Φυσική
Κυριακή 3 Μαΐου
Γ' Λυκείου
Θεωρητική Κατ.
Λατινικά
Γ' Λυκείου
Θετική
Χημεία
Γ' Λυκείου
Τεχνολογική
Α.Ο.Δ.Ε.
Γ' Λυκείου
Τεχνολογική
Χημεία - Βιοχημεία
Β' ΤΑΞΗ
Θετική-Τεχνολογική
Φυσική
Α' ΤΑΞΗ
Φυσική

.....e-Κιμωλία